Studia občanské společnosti

Důležitá data 

31. 3. 2021

Deadline pro podávání přihlášek

červen 2021

Přijímací zkouška

Proč studovat program Studia občanské společnosti

Zajímá vás občanský sektor? Máte zkušenosti
s dobrovolnictvím nebo sociální ekonomikou? Na naší katedře, která je první katedrou v České republice, která se zaměřila na problematiku občanské společnosti a občanského sektorů se dozvíte nejen teorii k tématům občanské společnosti, ale v rámci výuky si vyzkoušíte vytváření projektu na projektové výzvy z Evropské unie, budete zkoumat sociální podnik, dozvíte se o různých právních formách neziskových organizací, dostanete příležitost se zapojit
do výzkumných projektů členů katedry, budete chodit na praxi do neziskovky a získáte mnoho dalších užitečných zkušeností a dovedností.

Zabýváme se širokou škálou témat, jako například dobrovolnictví, dárcovství, divadlo utlačovaných, komercionalizace, sociální ekonomika, sociální hnutí
a protesty, sociální vyloučení, společenská odpovědnost a další témata. Snažíme se propojovat teorii s praxí, výzkum a jeho aplikaci ve všech tématech, kterými se zabýváme.

Absolventi se uplatní v nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, spolky, obecně prospěšné společnosti a další), v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, ve státní správě nebo v mezinárodních institucích a organizacích.

Studium umožňujeme v prezenční i kombinované formě. 

Studenti naší katedry obvykle pořádají vánoční večírek a také společný výlet, který se koná na rektorský den v květnu. 


Účastní se ho jak studenti, tak
i vyučující katedry.

V květnu 2017 jsme navštívili Průhonický park.

Dárcovství a dar

Dárcovství a dar je klíčový princip, na němž staví velká část  neziskového sektoru. Individuální dárcovství, činnost soukromých, firemních či komunitních nadací, význam velkých mecenášů, jejich legitimita i kritické pohledy, to vše nás na katedře zajímá.

Tereza Pospíšilová

Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie, Studie transnacionální filantropie (2017)

Praha: SLON

Tváře programu

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Garantka studijního programu

Zabývá se sociálně ekonomickou tematikou, organizovanou občanskou společností a patří mezi české experty pro téma sociální ekonomiky, sociálního podnikání, společenské odpovědnosti firem.

Vyučující

V rámci oboru se zabývá tím, co bývá někdy označováno za podstatu tzv. třetího sektoru,
a to filantropií jako činností
ve prospěch druhých a bez nároku na odměnu.
V kvantitativně
i kvalitativně orientovaných empirických výzkumech zkoumala dobrovolnictví, věnovala se historickému popisu
i analýze diskurzu ve spojitosti s filantropií.

Bc. Kristýna Macková

Tajemnice programu

Činnosti tajemnice na katedře se věnuje od října 2016, přičemž v posledním roce se podílela také na procesu akreditace studijních programů na fakultě.

 

ABSOLVENTI

Co po skončení studia na KSOS děláte?

Jsem vlastně typický příslušník generace Y. Nemám jedno povolání, ale řadu pracovních identit v různých projektech. Nejvíce jsem zakotvil v oblasti PR a komunikace pro neziskovky.Po tomhle málo zbrázděném moři se plavím částečně jako svobodný pirát, ale hlavně s naší agenturou BARD PR, kterou jsme založili spolu s kolegou ze studií. Míříme nejen na neziskovky, ale také na sociální podniky a CSR projekty. Z neziskovek, na jejichž palubě jsem chvíli strávil, zůstává už 10 let moji srdcovkou Liga otevřených mužů, pro kterou dělám komunikaci a kampaně (třeba Suchej únor), ale i sociologické výzkumy nebo management. Podstatnou část nákladu, který vezu na svém škuneru, tvoří také moje dcera. I otcovství je přeci povolání!

 

Jak vaše studium na KSOS využíváte dnes ve vašem zaměstnání?

Pro neziskovky moje srdce bilo, už když jsem do studia vstupoval. Snažil jsem se jej tedy vytěžit především profesně. Nakonec jsem se ale dozvěděl nejvíc sám o sobě. O tom kam chci směřovat. Teď už si nedokážu představit, že bych dělal práci jen pro peníze. Musí mi dávat smysl. Nejvíce mě tedy obohatilo přemítání o tom, co je vlastně občanský sektor, jaký je jeho význam a co bych měl dělat, abych mu pomohl trochu rozkvést. Samozřejmě jsem získal také nějaké znalosti a dovednosti. Ale to není tak důležité, protože já přišel na FHS hledat hlavně smysl.:)

 

 -Mgr. Josef Petr

—  Name, Title

 
 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury (celkem pět otázek):.

  • Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno
    60 minut.

  • Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

  • Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů.

  • Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

Požadovaná literatura

Bauman, Zygmunt  (1996). Myslet sociologicky. Praha: Slon.

kapitoly: Kap. Spolu a zvlášť (s.73-88), Darování a směna (s.89-105), Moc a volba (s.106-121)

Disman, Miroslav (2014). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. Kapitoly 1, 3 a 5.

 Dohnalová, Marie, Deverová, Lenka, Legnerová, Kateřina a Pospíšilová, Tereza (2015).  Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer.

 

  • Frič, Pavol. Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy. Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020. Odkaz na on-line verzi je na https://fhs.cuni.cz/FHS-2217.html

  • Global Policy Forum. UN Systém and Civil Society. Odkaz na on-line verzi je na https://fhs.cuni.cz/FHS-2217.html


 

 
Kontaktujte nás

Kontakt

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK