top of page
Olšina2019_37.jpg
  • Instagram

Sociální a kulturní ekologie 

začíná podávání přihlášek

1. listopadu

prezenční dvouleté

studium

31. března

končí podávání přihlášek

Proč studovat sociální a kulturní ekologii?

Sociální a kulturní ekologie se zabývá tím, jak se svět
v posledních desetiletích od základu proměnil. Vznikly problémy globálního rozměru, na nichž se podílíme všichni, lokálně jsme si mnohde nevratně poškodili přírodu, krajinu a hubíme řadu druhů organismů. Příčiny jsou v našem důmyslu a pokroku, v rozvoji vědy, techniky a životní úrovně, ale tedy i v našem chování. Ničením přírody jako zdroje a jako prostředí škodíme sobě i svým dětem. Návrat do chatrčí sami nechceme a rozvojovým zemím musíme pomoci.

Řešením jistě nejsou militantní postoje, ale skutečná kvalita života na ekonomických, sociálních a právních základech respektujících rozmanitost kultur i menšin.
Je jím trvale udržitelný rozvoj.

Sociální a kulturní ekologie se tedy výslovně nezabývá technikou a technologiemi, táže se však po předpokladech vzniku techniky a technologií; nezkouší studenty z podrobných znalostí všech živočišných a rostlinných druhů, ale zjišťuje, které jsou pro zachování ekosystémů klíčové a musíme je tedy chránit, a které jsou „jenom“ krásné. Hledá porozumění světu přírody i člověka v jejich jednotě a strategie porozumění vedoucí k řešení globálních i místních problémů. „Mysli globálně, jednej lokálně, změň se individuálně.“

Letní_škola_2019_03.jpg

Pravidelné vícedenní výjezdy zpravidla do některých z národních parků nebo chráněných krajinných oblastí

ExSeminarKarlin.jpg

V rámci Exkurzních seminářů chodíme navštěvovat technické provozy, ale také příklady kvalitní architektury v Praze a okolí.

DSCF1520.jpg

Zváni jsou přední čeští i zahraniční odborníci na danou problematiku.

VS1_5585.jpg

Jsou Greenpeace moderní teroristé?

Olšina2019_50_edited.jpg

21. března – Mezinárodní den lesů

Při této příležitosti vám přinášíme doporučení humanitně zaměřené četby k problematice lesů od Tomáše Maška, Ivana Ryndy a Jana Alberta Šturmy.

Tipy na knihy:

- Robert Paul Holdstock: Les Mytág

- Pavel Klvač (ed.): Člověk a les

- Josef Kroutvor: Lesní eseje

- Josef Kroutvor: Lesní glosy

- Jiří Sádlo; Petr Pokorný; Pavel Hájek; Dagmar Dreslerová; Václav Cílek: Krajina a revoluce – významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí

Olšina2019_36_edited.jpg
View Collection

Tváře programu

Hak (1).jpg

doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Garant programu a vyučující

 Vystudoval didaktiku biologie a tělesné výchovy na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a krajinnou a aplikovanou ekologii na Přírodovědecké fakultě UK. Je zástupcem ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK. Zabývá se metodickými aspekty tvorby a hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje.

Reprezentoval Českou republiku na olympiádě v lukostřelbě. 

ivan rynda

PhDr. Ivan Rynda

Zástupce garanta a vyučující

Získal cenu  Ceny Josefa Vavrouška za zásluhy o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj za rok 2002.

Je spoluzakladatelem a členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj České republiky (2003–),  a místopředsedou Výboru pro komunikaci (2003–2006).

 

Zajímá se o literární teorii a filmovou vědu.

bobkurik.jpg

Mgr. Bohuslav Bob Kuřík, Ph.D.

Vyučující

Kromě antropologie internetu a etnografické teorie se věnuje zejména politickým a enviromentálním tématům – resistenci & protestu, moci, dekolonizaci, anarchistické antropologii, punku, riotům, post-člověku, plantážím, geologické antropologii, infrastrukturám či klimatické krizi. V poslední době ho zajímá zejména rozpracování antropologie více-než-lidské resistence.

tvare fakulty
fotogalerie

Fotogalerie

Letní škola pro nové prváky - KRKONOŠE

Letní terénní praxe - BESKYDY

Jarní terénní praxe - ŠUMAVA