Sociální a kulturní ekologie 

Důležitá data pro druhé kolo přihlášek

17. 8. 2020

 

Deadline pro podávání přihlášek

září 2020

 

Přijímací zkoušky

Proč studovat sociální a kulturní ekologii

Sociální a kulturní ekologie se zabývá tím, jak se svět
v posledních desetiletích od základu proměnil.

Vznikly problémy globálního rozměru, na nichž se podílíme všichni, lokálně jsme si mnohde nevratně poškodili přírodu, krajinu a hubíme řadu druhů organismů. Příčiny jsou v našem důmyslu a pokroku,
v rozvoji vědy, techniky a životní úrovně, ale tedy
i v našem chování. Ničením přírody jako zdroje a jako prostředí škodíme sobě i svým dětem.
Návrat do chatrčí sami nechceme a rozvojovým zemím musíme pomoci.

Řešením jistě nejsou militantní postoje, ale skutečná kvalita života na ekonomických, sociálních a právních základech respektujících rozmanitost kultur i menšin.
Je jím trvale udržitelný rozvoj.

Sociální a kulturní ekologie se tedy výslovně nezabývá technikou a technologiemi, táže se však
po předpokladech vzniku techniky a technologií; nezkouší studenty z podrobných znalostí všech živočišných
a rostlinných druhů, ale zjišťuje, které jsou pro zachování ekosystémů klíčové a musíme je tedy chránit, a které jsou „jenom“ krásné. Hledá porozumění světu přírody i člověka
v jejich jednotě a strategie porozumění vedoucí k řešení globálních i místních problémů. „Mysli globálně, jednej lokálně, změň se individuálně.“

  • Jsou Greenpeace moderní teroristé?

  • Plasty se třídí nebo potají spalují?

  • Jak řešit kůrovce, dálnice a projekt supermarketu
    v městském sadu?

Všechno se dozvíte při studiu sociální a kulturní ekologie!

Na katedře SKE máme individuální a přátelský přístup.

Se studenty jezdíme
na pravidelné čtyř až pětidenní terénní exkurze.

Seznámí se tak s principy ochrany přírody a se základy terénního výzkumu.

Aktivity katedry

Úspěch absolventů SKE v soutěži o Cenu Josefa Vavrouška

V letošním 18. ročníku Ceny Josefa Vavrouška, kterou každoročně vyhlašuje děkan Fakulty sociálních věd, získali ocenění hned dva studenti z Katedry sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK. V kategorii magisterských prací byli oceněni:

 

2. místo: Mgr. Kateřina Léblová za studii Sociální motivace
k ochraně přírody v ČR do roku 1956: Analýza vybraných chráněných území (vedoucí PhDr. Ivan Rynda).

 

3. místo: Mgr. Jakub Hemala za studii Subjektivní blahobyt. Přístupy a hodnocení v EU-15  a ČR (vedoucí Ing. Radek Trnka, PhD.).

Tváře katedry

doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Garant oboru

 Vystudoval didaktiku biologie a tělesné výchovy na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a krajinnou a aplikovanou ekologii na Přírodovědecké fakultě UK. Je zástupcem ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK. Zabývá se metodickými aspekty tvorby a hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje.

Reprezentoval Českou republiku na olympiádě v lukostřelbě. 

PhDr. Ivan Rynda

Vedoucí katedry

Získal cenu  Ceny Josefa Vavrouška za zásluhy o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj za rok 2002.

Je spoluzakladatelem a členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj České republiky (2003–),  a místopředsedou Výboru pro komunikaci (2003–2006).

 

Zajímá se o literární teorii a filmovou vědu.

Ing. et. Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Vystudovala Lesnickou fakultu ČZU a Národohospodářskou fakultu VŠE. V roce 2006 získala Ocenění rektora za prestižní publikaci, VŠE. 

Mimo akademickou činnost tráví čas se svými třemi dětmi a ráda s námi jezdí na terénní praxe. 

Vyučující

 
 

Fotogalerie

Letní škola pro nové prváky - KRKONOŠE

Letní terénní praxe - BESKYDY

Jarní terénní praxe - ŠUMAVA