Sociální a kulturní ekologie 

Důležitá data 

31. 3. 2021

 

Deadline pro podávání přihlášek

červen 2021

Přijímací zkouška

1. 11. 2020

 

Podávání přihlášek od

Proč studovat sociální a kulturní ekologii

Sociální a kulturní ekologie se zabývá tím, jak se svět
v posledních desetiletích od základu proměnil.

Vznikly problémy globálního rozměru, na nichž se podílíme všichni, lokálně jsme si mnohde nevratně poškodili přírodu, krajinu a hubíme řadu druhů organismů. Příčiny jsou v našem důmyslu a pokroku,
v rozvoji vědy, techniky a životní úrovně, ale tedy
i v našem chování. Ničením přírody jako zdroje a jako prostředí škodíme sobě i svým dětem.
Návrat do chatrčí sami nechceme a rozvojovým zemím musíme pomoci.

Řešením jistě nejsou militantní postoje, ale skutečná kvalita života na ekonomických, sociálních a právních základech respektujících rozmanitost kultur i menšin.
Je jím trvale udržitelný rozvoj.

Sociální a kulturní ekologie se tedy výslovně nezabývá technikou a technologiemi, táže se však
po předpokladech vzniku techniky a technologií; nezkouší studenty z podrobných znalostí všech živočišných
a rostlinných druhů, ale zjišťuje, které jsou pro zachování ekosystémů klíčové a musíme je tedy chránit, a které jsou „jenom“ krásné. Hledá porozumění světu přírody i člověka
v jejich jednotě a strategie porozumění vedoucí k řešení globálních i místních problémů. „Mysli globálně, jednej lokálně, změň se individuálně.“

 • Jsou Greenpeace moderní teroristé?

 • Plasty se třídí nebo potají spalují?

 • Jak řešit kůrovce, dálnice a projekt supermarketu
  v městském sadu?

Všechno se dozvíte při studiu sociální a kulturní ekologie!

Na katedře SKE máme individuální a přátelský přístup.

Se studenty jezdíme
na pravidelné čtyř až pětidenní terénní exkurze.

Seznámí se tak s principy ochrany přírody a se základy terénního výzkumu.

Úspěch absolventů SKE v soutěži o Cenu Josefa Vavrouška

V letošním 18. ročníku Ceny Josefa Vavrouška, kterou každoročně vyhlašuje děkan Fakulty sociálních věd, získali ocenění hned dva studenti z Katedry sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK. V kategorii magisterských prací byli oceněni:

 

2. místo: Mgr. Kateřina Léblová za studii Sociální motivace
k ochraně přírody v ČR do roku 1956: Analýza vybraných chráněných území (vedoucí PhDr. Ivan Rynda).

 

3. místo: Mgr. Jakub Hemala za studii Subjektivní blahobyt. Přístupy a hodnocení v EU-15  a ČR (vedoucí Ing. Radek Trnka, PhD.).

Tváře programu

doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Garant programu

 Vystudoval didaktiku biologie a tělesné výchovy na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a krajinnou a aplikovanou ekologii na Přírodovědecké fakultě UK. Je zástupcem ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK. Zabývá se metodickými aspekty tvorby a hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje.

Reprezentoval Českou republiku na olympiádě v lukostřelbě. 

PhDr. Ivan Rynda

Vyučující

Získal cenu  Ceny Josefa Vavrouška za zásluhy o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj za rok 2002.

Je spoluzakladatelem a členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj České republiky (2003–),  a místopředsedou Výboru pro komunikaci (2003–2006).

 

Zajímá se o literární teorii a filmovou vědu.

Ing. et. Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Vystudovala Lesnickou fakultu ČZU a Národohospodářskou fakultu VŠE. V roce 2006 získala Ocenění rektora za prestižní publikaci, VŠE. 

Mimo akademickou činnost tráví čas se svými třemi dětmi a ráda s námi jezdí na terénní praxe. 

Vyučující

 
 

Fotogalerie

Letní škola pro nové prváky - KRKONOŠE

Letní terénní praxe - BESKYDY

Jarní terénní praxe - ŠUMAVA

Podzimní terénní praxe - MORAVSKÝ KRAS

 

Přijímací zkoušky

Jak se připravit?

Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury
(celkem pět otázek – jedna otázka z každé knihy)

Požadovaná literatura:

MOLDAN, B.: Civilizace na planetě Zemi, Karolinum, 2018

 • Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut.
   

 • Elektronické pomůcky nejsou povoleny.
   

 • Z oborového písemného testu
  z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů.

   

Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.


 

ERIKSEN, T. H.: Syndrom velkého vlka. Brno: Doplněk, 2010

HÁK, T. a kol.: Metabolismus společnosti - Materiály, energie, území. Karolinum 2015.

 

 • RYNDA, I.: Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání. In: Hledání odpovědí na výzvy současného světa. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2000. 
   

 • FINE,G. A.: Jak se dělá příroda a ochočuje divočina: Problém "vysbírávání" lesů
  v houbařské kultuře.
  Biograf, 24, 88 odst. 2001


 

 
Kontaktujte nás

Kontakt

Barbora Zelená
Studijní oddělení FHS UK