top of page

Orální historie -
soudobé dějiny

Studujte stále živé

dějiny

Dodatečné přijímací řízení

15. dubna

začíná podávání přihlášek

15. srpna

končí podávání přihlášek

Proč studovat soudobé dějiny 

V jádru programu Orální historie - soudobé dějiny stojí spojení individuálních a kolektivních aspektů poznávání nedávné minulosti. Středobodem je člověk ve vztahu
ke společnosti, vnímaný jako jednající subjekt v minulosti
a přítomnosti.

Ideálním prostředkem k uchopení dané problematiky
je (nejen) orální historie, mapující hlavně „malé dějiny“, „dějiny viděné zdola“ a historické zkoumání paměti
s důrazem na individuální aspekt prožívání a vnímání dějin – to vše v kontextu dějin „velkých“, československých, českých i světových.

 

Absolventi se uplatňují ve spektru povolání, v nichž je klíčové skvěle uchopit mezilidskou komunikaci v kontextu soudobých dějin, a to v akademické sféře (výzkumní pracovníci), paměťových institucích (archiváři, muzejníci), neziskových organizacích (lektoři, koordinátoři), výzkumných společnostech (tazatelé, analytici, projektoví manažeři) či v médiích (tiskoví mluvčí, redaktoři, moderátoři).
 

Program lze studovat v prezenční či kombinované formě.

Záznam konference COHA (FHS UK, únor 2021) a vystoupení Alessandra Portelliho

tvare fakulty
FAQ

Často kladené dotazy

Jak probíhá kombinovaná výuka? Kolikrát za semestr?

Kombinovaná výuka probíhá vždy o víkendu cca od 10:00 do 17:20. Všech šest povinných kurzů pro 1. semestr bylo v zimním semestru 2022/23 například rozvrženo do celkem tří víkendů (sobota i neděle) v průběhu října, listopadu a prosince. Během ostatních víkendů probíhala výuka povinně volitelných kurzů, jejichž zápis je zcela na uvážení studujících. Rozvržení je podobné i ve 2. semestru, zatímco ve 2. ročníku je již povinných kurzů o poznání méně, aby se studující mohli soustředit na zpracovávání diplomové práce a další předměty si volili zcela dle svého uvážení. (Viz studijní plán: https://fhs.cuni.cz/FHS-2136.html#4) Na OHSD jsou zároveň kombinovaní studenti srdečně vítáni i na prezenčních hodinách: budete-li se chtít třeba jeden den v týdnu účastnit výuky s prezenčními studujícími, není to vůbec problém.

Vyžaduje se při studiu povinná praxe?

Nevyžaduje.

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Přehled pozic, které udávali před pár lety naši absolventi, naleznete na webu OHSD: https://ohsd.fhs.cuni.cz/OHSD-87.html

Odkaz na přehled povinných kurzů:

Přehled povinných kurzů naleznete ve studijním plánu na stránkách FHS: https://fhs.cuni.cz/FHS-2136.html#4  Pro Vaše studium bude aktuální studijní plán z roku 2020, který vychází z naší nové akreditace.

Jak probíhá výuka prezenční? Jak často v týdnu?

Prezenční výuka kurzů, které vyžadují pravidelnou docházku, probíhá v 1. ročníku zpravidla dva dny v týdnu, aktuálně v úterý a ve čtvrtek (každý den 3–4 předměty), v zimním semestru navíc ještě ve středu v podvečer (bez povinné docházky, dle možností studentů). Ve 2. ročníku v ZS jsou povinné kurzy rozvrženy obvykle na jeden den v týdnu, v LS již povinná výuka krom diplomového semináře není a studenti se mohou soustředit na své diplomové práce. Některé povinně volitelné předměty jsou vyučovány pouze blokově (sobota–neděle), nicméně záleží zcela na studujících, zda si je zapíší, či nikoli.

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

Doporučujeme, abyste si zapsali alespoň 2 povinně volitelné kurzy, abyste si rozložili plnění povinně volitelných kurzů do více semestrů, vytvořili si též jakousi „kreditovou rezervu“ pro případ, že byste si posouvali plnění některého z povinných předmětů, a zároveň abyste poznali již na začátku studia širokou paletu témat, kterým se můžete věnovat ve své diplomové práci.

Mohou uchazeči psát životopis a motivační dopis ve slovenštině?

Ano, můžou. 

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje? 

Výuka v cizím jazyce u nás není povinná, předpokládáme nicméně, že studující budou schopni pracovat s anglojazyčnými odbornými texty.

Co je vhodné napsat do motivačního dopisu?

Budeme rádi, pokud nám v motivačním dopise sdělíte něco o sobě spíše než vyjmenování historických faktů, které znáte. Napište nám, co Vás k nám přivádí, jaká je Vaše motivace ke studiu našeho programu a co konkrétního Vás badatelsky zajímá.  

Způsob ověření

Do 30. 4. 2023 uchazeč předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by neměl být kratší než 3 normostrany a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu.

Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.

Dodatečné přijímací řízení

Pro přihlášky podané v rámci dodatečného přijímacího řízení je termín pro nahrání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu do 31. 8. 2023.

prijimaci zkousky
fotogalerie

Fotogalerie

logo.jpg
kontakt
Kontaktujte nás

Kontakt

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK

bottom of page