Orální historie - soudobé dějiny

Studujte stále živé

dějiny

DŮLEŽITÁ DATA 

31. března

končí možnost podání přihlášky

do 30. dubna

odevzdání materiálů k ověření

DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

15. srpna

končí možnost podání přihlášky

do 31. srpna

odevzdání materiálů k ověření

Proč studovat soudobé dějiny 

V jádru programu Orální historie - soudobé dějiny stojí spojení individuálních a kolektivních aspektů poznávání nedávné minulosti. Středobodem je člověk ve vztahu
ke společnosti, vnímaný jako jednající subjekt v minulosti
a přítomnosti.

Ideálním prostředkem k uchopení dané problematiky
je (nejen) orální historie, mapující hlavně „malé dějiny“, „dějiny viděné zdola“ a historické zkoumání paměti
s důrazem na individuální aspekt prožívání a vnímání dějin – to vše v kontextu dějin „velkých“, československých, českých i světových.

 

Absolventi se uplatňují ve spektru povolání, v nichž je klíčové skvěle uchopit mezilidskou komunikaci v kontextu soudobých dějin, a to v akademické sféře (výzkumní pracovníci), paměťových institucích (archiváři, muzejníci), neziskových organizacích (lektoři, koordinátoři), výzkumných společnostech (tazatelé, analytici, projektoví manažeři) či v médiích (tiskoví mluvčí, redaktoři, moderátoři).
 

Program lze studovat v prezenční či kombinované formě.

Virtuální den otevřených dveří

Záznam konference COHA (FHS UK, únor 2021) a vystoupení Alessandra Portelliho

 

Tváře programu

OHSD-44-version1-mirek.jpg

Garant programu

Zaměřuje se
na teorii 
a metodologii 
orální historie,
politické elity
a disent, nezávislé hudební žánry

ZAZ78ba83_114448_11119648_upraveno.jpg

Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Vyučující

Zaměřuje se
na novodobé
a soudobé dějiny, dějiny a paměť, orální historii, dějiny cestovního ruchu
a druhý zahraniční odboj

KVH_uvedeni IMH.jpg

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Zástupkyně garanta 

 

Zaměřuje se na biografický výzkum, teorii 
a metodologii orální historie, neoficiální kulturu a disent

Monika.png

Bc. Monika Picková

Tajemnice programu 

 

 Zaměřuje se na hladký průběh studia všech studentů a studentek programu.

 

Často kladené dotazy

Jak probíhá kombinovaná výuka? Kolikrát za semestr?

Kombinovaná výuka probíhá vždy o víkendu cca od 9:30 do 16:50 s výjimkou povinně volitelného výjezdního kurzu prof. Vaňka a doc. Mückeho v Žinkovech, jehož zápis není povinný a který probíhá od pátečního odpoledne do nedělního poledne. Všech šest povinných kurzů pro 1. semestr bylo v zimním semestru 2020/21 například rozvrženo do celkem čtyř víkendů (sobota i neděle) v průběhu října, listopadu a prosince. Během ostatních víkendů probíhala výuka povinně volitelných kurzů, jejichž zápis je zcela na uvážení studujících. Rozvržení je podobné i ve 2. semestru, zatímco ve 2. ročníku je již povinných kurzů o poznání méně, aby se studující mohli soustředit na zpracovávání diplomové práce a další předměty si volili zcela dle svého uvážení. (Viz studijní plán: https://fhs.cuni.cz/FHS-2136.html#4) Na OHSD jsou zároveň kombinovaní studenti srdečně vítáni i na prezenčních hodinách: budete-li se chtít třeba jeden den v týdnu účastnit výuky s prezenčními studujícími, není to vůbec problém.

Vyžaduje se při studiu povinná praxe?

Nevyžaduje.

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Přehled pozic, které udávali před pár lety naši absolventi, naleznete na webu OHSD: https://ohsd.fhs.cuni.cz/OHSD-87.html

Jak probíhá výuka prezenční? Jak často v týdnu?

Prezenční výuka kurzů, které vyžadují pravidelnou docházku, probíhá v 1. ročníku zpravidla dva dny v týdnu, aktuálně v úterý a ve čtvrtek (každý den 3–4 předměty), v zimním semestru navíc ještě ve středu v podvečer (bez povinné docházky, dle možností studentů). Ve 2. ročníku v ZS jsou povinné kurzy rozvrženy obvykle na jeden den v týdnu, v LS již povinná výuka krom diplomového semináře není a studenti se mohou soustředit na své diplomové práce. Některé povinně volitelné předměty jsou vyučovány pouze blokově (pátek–neděle v případě výjezdního kurzu, sobota–neděle v případě ostatních), nicméně záleží zcela na studujících, zda si je zapíší, či nikoli.

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

Doporučujeme, abyste si zapsali alespoň 2 povinně volitelné kurzy, abyste si rozložili plnění povinně volitelných kurzů do více semestrů, vytvořili si též jakousi „kreditovou rezervu“ pro případ, že byste si posouvali plnění některého z povinných předmětů, a zároveň abyste poznali již na začátku studia širokou paletu témat, kterým se můžete věnovat ve své diplomové práci.

Mohou uchazeči psát životopis a motivační dopis ve slovenštině?

Ano, můžou. 

Odkaz na přehled povinných kurzů:

Přehled povinných kurzů naleznete ve studijním plánu na stránkách FHS: https://fhs.cuni.cz/FHS-2136.html#4  Pro Vaše studium bude aktuální studijní plán z roku 2020, který vychází z naší nové akreditace.

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje? 

Výuka v cizím jazyce u nás není povinná, pakliže byste však o absolvování některých kurzů v anglickém jazyce měli zájem, též je pro zájemce v každém semestru vypisujeme.  Nicméně předpokládáme schopnost studujících pracovat s anglojazyčnými texty.

Co je vhodné napsat do motivačního dopisu?

Budeme rádi, pokud nám v motivačním dopise sdělíte něco o sobě spíše než vyjmenování historických faktů, které znáte. Napište nám, co Vás k nám přivádí, jaká je Vaše motivace ke studiu našeho programu a co konkrétního Vás badatelsky zajímá.  

Způsob ověření

Do 30. 4. 2022 uchazeč předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by neměl být kratší než 3 strany a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu.

Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.

 
 

Fotogalerie

logo.jpg

Navštivte naše sociální sítě

 
Kontaktujte nás

Kontakt

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK