top of page

Orální historie -
soudobé dějiny

Studujte stále živé

dějiny

Přijímací řízení

1. listopadu

začíná podávání přihlášek

31. března

končí podávání přihlášek

Proč studovat soudobé dějiny 

V jádru programu Orální historie - soudobé dějiny stojí spojení individuálních a kolektivních aspektů poznávání nedávné minulosti. Středobodem je člověk ve vztahu
ke společnosti, vnímaný jako jednající subjekt v minulosti
a přítomnosti.

Ideálním prostředkem k uchopení dané problematiky
je (nejen) orální historie, mapující hlavně „malé dějiny“, „dějiny viděné zdola“ a historické zkoumání paměti
s důrazem na individuální aspekt prožívání a vnímání dějin – to vše v kontextu dějin „velkých“, československých, českých i světových.

 

Absolventi se uplatňují ve spektru povolání, v nichž je klíčové skvěle uchopit mezilidskou komunikaci v kontextu soudobých dějin, a to v akademické sféře (výzkumní pracovníci), paměťových institucích (archiváři, muzejníci), neziskových organizacích (lektoři, koordinátoři), výzkumných společnostech (tazatelé, analytici, projektoví manažeři) či v médiích (tiskoví mluvčí, redaktoři, moderátoři).
 

Program lze studovat v prezenční či kombinované formě.

Přemysl Houda v DVTV o své knize NOHAVICA a (jeho) naše malá válka 

tvare fakulty
FAQ

Často kladené dotazy

Jak probíhá kombinovaná výuka? Kolikrát za semestr?

Kombinovaná výuka probíhá vždy o víkendu cca od 10:00 do 17:20. Všech šest povinných kurzů pro 1. semestr bylo v zimním semestru 2023/24 například rozvrženo do celkem tří víkendů (sobota i neděle) v průběhu října, listopadu a prosince. Během ostatních víkendů probíhala výuka povinně volitelných kurzů, jejichž zápis je zcela na uvážení studujících. Rozvržení je podobné i ve 2. semestru, zatímco ve 2. ročníku je již povinných kurzů o poznání méně, aby se studující mohli soustředit na zpracovávání diplomové práce a další předměty si volili zcela dle svého uvážení. (Vizte studijní plán: https://fhs.cuni.cz/FHS-3040.html) Na OHSD jsou zároveň studující kombinované formy srdečně vítáni i na prezenčních hodinách: budete-li se chtít třeba jeden den v týdnu účastnit výuky s prezenčními studujícími, není to vůbec problém.

Jak probíhá prezenční výuka? Jak často v týdnu?

Prezenční výuka kurzů, které vyžadují pravidelnou docházku, probíhá v 1. ročníku zpravidla dva dny v týdnu, aktuálně v úterý a ve čtvrtek, v zimním semestru navíc ještě ve středu v podvečer (bez povinné docházky, dle možností studujících). Ve 2. ročníku jsou v zimním semestru povinné kurzy rozvrženy obvykle na jeden den v týdnu, v letním semestru již povinná výuka kromě diplomového semináře není a studující se mohou soustředit na své diplomové práce. Některé povinně volitelné předměty jsou vyučovány pouze blokově (sobota–neděle), nicméně záleží zcela na studujících, zda si je zapíší, či nikoli.

Vyžaduje se při studiu povinná praxe?

Nevyžaduje.

Jaké může být uplatnění absolventů vašeho programu?

Přehled pozic, které udávali před pár lety naši absolventi, naleznete na webu OHSD: https://ohsd.fhs.cuni.cz/OHSD-87.html

Odkaz na přehled povinných kurzů:

Přehled povinných kurzů naleznete ve studijním plánu na stránkách FHS: https://fhs.cuni.cz/FHS-3040.html

Kolik povinně volitelných předmětů se doporučuje zapsat v prvním semestru?

Doporučujeme, abyste si zapsali alespoň 2 povinně volitelné kurzy, abyste si rozložili plnění povinně volitelných kurzů do více semestrů, vytvořili si též jakousi „kreditovou rezervu“ pro případ, že byste si posouvali plnění některého z povinných předmětů, a zároveň abyste poznali již na začátku studia širokou paletu témat, kterým se můžete věnovat ve své diplomové práci.

Je u vás výuka v cizím jazyce povinná? Jaká úroveň jazyka se vyžaduje? 

Výuka v cizím jazyce u nás není povinná, předpokládáme nicméně, že studující budou schopni pracovat s anglojazyčnými odbornými texty.

Způsob ověření

Přijímací zkouška je jednokolová a spočívá v písemném testu, který obsahuje pět otázek. První tři uzavřené otázky ověřují obecnou orientaci v problematice československých a euroatlantických soudobých dějin a uchazeči vybírají jednu správnou odpověď ze čtyř možností (a, b, c, d). Další dvě otevřené otázky vycházejí z vybraného orálně historického odborného textu v českém jazyce o délce cca jedné normostrany. Otázky se zaměřují na pochopení textu a porozumění hlavním použitým konceptům.

Za správné zodpovězení uzavřené otázky mohou uchazeči získat 1 bod, za správné zodpovězení otevřené otázky pak max. 3 body. Celkem tedy lze získat max. 9 bodů.
Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

Požadovaná literatura není předepsána, na přípravu je vhodná jakákoli odborná literatura z oblasti orální historie a soudobých dějin. Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

Tip

Přehled základní literatury k orální historii – soudobým dějinám je k dispozici na webu studijního programu: https://ohsd.fhs.cuni.cz/OHSD-43.html

prijimaci zkousky
fotogalerie

Fotogalerie

logo.jpg
kontakt
Kontaktujte nás

Děkujeme za odeslání!

Kontakt

studuj@fhs.cuni.cz

monika.pickova@fhs.cuni.cz

Monika Picková

tajemnice studijního programu
 

bottom of page