top of page
Navazující magisterské programy na FHS UK 
Délka studia: 2 roky
Podávání přihlášek: do 31. března 2023
Dodatečné přijímací řízení: přihlášky na vybrané magisterské programy lze podat do 15. srpna. 
Letní_škola_2019_06.jpg
Sociální a kulturní ekologie
hiso.jpg
Historická sociologie
shutterstock_1027476298.jpg
Filosofie
v kontextu humanitních věd
shutterstock_218537131.jpg
Dějiny moderní evropské kultury
shutterstock_1047740500.jpg
Studia občanské společnosti
Studia občanské společnosti
KGS-50-version1-afoto.jpg
Genderová studia
shutterstock_759521155.jpg
Řízení a supervize
v sociálních a zdravotnických organizacích
shutterstock_548046463.jpg
Teoreticko-
výzkumná
psychologie
váša.jpeg
Elektronická kultura a sémiotika
shutterstock_794015686.jpg
Antropologická studia
Antropologická studia
nazabradli.jpg
Orální historie- 
soudobé dějiny
Programy vyučované v cizím jazyce
bottom of page