Navazující magisterské programy

na FHS 

Na Fakultě humanitních studií je nyní otevřeno čtrnáct navazujících magisterských studijních programů z humanitní a společenskovědní oblasti, z nichž některé jsou více teoretické a jiné jsou zaměřeny spíše na praktickou aplikaci. Navazující magisterské programy jsou otevřené
i pro uchazeče z jiných fakult a vysokých škol.

Navazující magisterské programy vyučované v českém jazyce
  • Délka studia: 2 roky
  • Termín přihlášek v dodatečném řízení: 17. 8. 2020
  • Termín přijímacích zkoušek v dodatečném řízení: září 2020
Prezenční forma studia
Kombinovaná forma studia
Navazující magisterské programy vyučované v cizím jazyce
  • Délka studia: 2 roky
  • Termín přihlášek:
    Historical sociology, Oral History and Contemporary History, Deutsche und französische Philosophie - 31. 7. 2020
    Gender Studies - 30. 4. 2020
Studium v AJ
Studium v NJ

KONTAKT: 

Barbora Zelená, Studijní oddělení FHS UK

+420 251 080 335