• Téma, které Vás zajímá, není nutno zkoumat pohledem jen jednoho oboru.

  • Během studia se seznámíte s velkým množstvím různých přístupů a perspektiv i na pomezí více disciplín, např.: historie a sociologie, psychologie a filosofie, ekonomie a antropologie, filosofie a umění nebo sociologie a jazyků.

Volnost studia

  • Studenti si mohou vybírat mezi přednáškami pro 200 studentů, malými semináři, kde je prostor pro diskusi, cvičeními, na kterých se prohlubují a v praxi používají nabyté znalosti a blokovými víkendovými kurzy. 

  • V nabídce jsou i terénní praxe probíhající několik dní, historické či zahraniční exkurze, výtvarné workshopy i tělocvik.