Svobodné myšlení 

  • Studium klade důraz mj. na četbu rozmanitých odborných knih.

  • Studenti se naučí s textem pracovat, samostatně nad ním přemýšlet a nalézat
    v něm podstatné myšlenky.

  • Díky tomu dokáží o věcech uvažovat obecněji a hlouběji a dobře se orientují
    v dnešní době plné žvástu.