Přátelské
prostředí
a osobní přístup

  • Zakládáme si na dialogu. Diskuse a sdílení názorů je nedílnou součástí výuky.


 

  • Vyučující jsou vstřícní a je pro ně důležitý osobní přístup ke studentům, nemusíte se bát se na cokoli zeptat.


 

  • Nová přátelství vznikají i na exkurzích, terénních praxích, seminářích a blokových kurzech, které probíhají v příjemném duchu.

  • Na fakultě působí studentský spolek a probíhá mnoho fakultních společenských akcí, kde je možné se potkávat a poznávat.

Naši studenti pořádají každý rok Festival humanity a solidarity, který upozorňuje na některé z aktuálních společenských témat. Pro tento rok to bude problematika transgender osob.

Minulý ročník se soustředil na tématiku bezdomovectví. 

Debaty, kterou nás provedl odborník na bezdomovectví Jakub Marek, se účastnila poslankyně Olga Richterová, akademička Barbora Bírová a zástupci neziskových organizací. S vaší pomocí se nám podařila vybrat částka 12 000 Kč, která byla věnovaná dobročinné organizaci ASLIDO.

Spolek Studenti FHS UK také každý měsíc organizuje
Pivo hledající smysl a v prosinci tradiční vánoční večírek, kterého se mimo jiné účastní i vyučující se svými příspěvky.