Přátelské
prostředí
a osobní přístup

Zakládáme si na dialogu. Diskuse
a sdílení názorů je nedílnou součástí výuky.

Na fakultě působí studentský spolek a
probíhá mnoho
fakultních společenských akcí, kde je možné se potkávat a poznávat.

Vyučující jsou vstřícní a je pro ně důležitý osobní přístup ke studentům, nemusíte se bát se na cokoli zeptat.

Nová přátelství vznikají i na exkurzích, terénních praxích, seminářích a blokových kurzech, které probíhají v příjemném duchu.