VS1_6098.jpg

Široká nabídka předmětů

  • Povinné předměty Vás seznámí s jednotlivými disciplínami, ale nezahltí Vás poznatky, které už nevyužijete.

  • Na vytvořeném základu pak můžete sami stavět, volbou předmětů si vytváříte jedinečný studijní plán a můžete se věnovat tomu, co Vás zajímá.

  • Ať už chcete číst Platóna v originále, zajímáte se o muzejní praxi, přejete si debatovat o budoucnosti demokracie, proniknout do tajemství lidské sexuality, nebo si osvojit umění kaligrafie, FHS UK Vám to umožní.

  • Kurzy se proměňují a přibývají nové, takže se dozvíte více o tématech, která jsou aktuální nejen v dnešní české společnosti.

Nahlédněte do nabídky aktuálně vyučovaných kurzů na FHS UK

HISTORIE

FILOSOFIE

PSYCHOLOGIE

SOCIOKULTURNÍ

ANTROPOLOGIE 

SOCIOLOGIE

UMĚNÍ

CIZÍ JAZYKY A PŘEKLADATELSTVÍ

OSTATNÍ