Navazující magisterské programy na FHS UK 
Délka studia: 2 roky
Podávání přihlášek: do 17. srpna 2020