„Čím dál víc poznávám, že je četba moc důležitá. Díky FHS jsem se naučila kriticky myslet a hodně číst.“

Anička, absolventka

#FHS

jsmE

My

Proč FHS?

Nevíte, kam dál pokračovat po střední škole?

1.

Chcete sledovat své téma do hloubky, i když je neobvyklé?

2.

Zajímá vás více oborů současně?

3.

Chcete se věnovat otázkám na rozhraní dvou a více disciplín?

4.

Štve vás mít jasně nalinkovaný plán toho, co budete studovat?

5.

Chcete si vytvořit svůj vlastní rozvrh tak, abyste ho mohli skloubit i s jinými svými aktivitami?

6.

Hledáte přátelské a otevřené prostředí, kde můžete poznat své vyučující osobně a očekáváte osobní přístup?

7.

Chcete mít větší svobodu volby a tvořit si svůj studijní plán?

8.

Kam po střední škole?

Často se stává, že absolventi středních škol řeší rozpolcení mezi dvěma a více studijními obory; jednoduše je pro ně zajímavé všechno. Jednooborové studium je moc úzce zaměřené a studium více oborů současně je zase příliš riskantní, obzvláště pokud mají v plánu u studia i pracovat a nechtějí přitom přijít o svůj společenský život.

Na FHS UK si můžete vybírat předměty do rozvrhu podle sebe a podle témat, která vás zajímají. Ve studiu se seznámíte s psychologií, sociologií, sociokulturní antropologií, filosofií a historií, přičemž důraz se ve výuce klade na propojování odlišných přístupů a zasazení problémů do širšího kontextu. Na fakultě panuje přátelská atmosféra a vyučující mají ke studentům osobní přístup.

Co se u nás naučíte?

 

Fakulta humanitních studií vypisuje dva bakalářské programy: Studium humanitní vzdělanosti (SHV) a Liberal Arts and Humanities vyučovaný v angličtině. Studium trvá tři roky a absolventi po jeho dokončení získají základní přehled v humanitních vědách.

Do uzávěrky přihlášek zbývá:

Důležitá data

31. 3. 2020

Deadline pro podávání přihlášek

9. 5. 2020

Přijímací zkoušky

Jak na přijímačky?

Přijímacích zkoušek není třeba se bát. Základem je kvalitní slovník a snaha porozumět odbornému textu v cizím jazyce.

Přijímací zkouška je písemná a spočívá v českém nebo slovenském shrnutí cizojazyčného (anglického, německého, nebo francouzského) odborného textu a v odpovědích na tři otázky k němu. Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí.

Jak vypadají?

 

Máme vlastní přijímačky. Jsou jednokolové písemné, konají se v Kongresovém centru v Praze a trvají tři hodiny (samozřejmě je možné odejít dřív). Cílem je shrnout několik odstavců z odborného textu v cizím jazyce.

Při přijímačkách je možné (a doporučené) používat slovníky, jelikož přijímačky nejsou testem znalostí cizího jazyka, ale spíše ověřením schopnosti a ochoty porozumět cizojazyčnému odbornému textu, nalézt jeho hlavní myšlenky a argumentaci a souvisle a smysluplně je shrnout. Porozumění prověřují i na konci kladené otázky.

Jak se připravit?

Pokud byste se rádi podívali, jak zadání přijímaček vypadá, můžete se kouknout na vzorové zadání přijímací zkoušky. 

Vzorové zadání Aj

Můžete se také přihlásit do přípravného kurzu, v němž si vyzkoušíte přijímačky nanečisto a pak si o nich budete moci promluvit s vyučujícími.

Stejná startovní čára pro všechny

Nezajímá nás průměr maturitních známek, výsledky standardizovaných testů, jazykové certifikáty, výsledky olympiády ani středoškolské odborné činnosti. U nás mají všichni stejnou šanci uspět.
 

 

Mám šanci se na FHS UK dostat, i pokud jsem z konzervatoře? Hotelovky? Ekonomky? Učňáku?

Samozřejmě, že ano. V něčem mají gymnazisté náskok, ale různé typy středních škol učí své studenty různým věcem, ať již jde o  samotnou schopnost se učit, nebo o práci na dlouhodobém projektu.

Pro nás jsou důležité schopnosti, které prokážete, a snaha se něčemu naučit. Odkud k nám přijdete, nehraje roli. 

Koho oslovit?

Pokud vám něco není jasné, nebo potřebujete poradit, tak se nám neváhejte ozvat. Využít můžete okénko chatu, nebo nám napište e-mail na studijni.oddeleni@fhs.cuni.cz.

Jestli vám ale více vyhovuje osobní setkání, můžete přijít na konzultace pro uchazeče:  probíhají vždy ve středu v Jinonicích od 17:00 - 18:00 v místnosti č. 6015

Jak podat přihlášku?

Přijímačky v obrazech 

Chcete se s námi seznámit?

stažený soubor.png

 

Pokud chcete zjistit, o čem je studium na FHS UK, přijďte na Den otevřených dveří nebo Informační den, kde jsme připravení vám zodpovědět jakýkoliv dotaz a rádi vás poznáme osobně. Navštívit můžete i kulturní akce pořádané fakultou – více informací najdete zde.

To ale samozřejmě není jediná možnost - fakulta pro studenty středních škol nabízí malou ochutnávku výuky v programu Otevřená studia, kdy můžete spolu se studenty bakalářského studia navštěvovat kurzy podle svého výběru a zjistit, jestli by vám tento způsob studia skutečně vyhovoval – více informací se dozvíte zde.

Přijít se ovšem můžete podívat i na některé přednášky – seznam k nahlédnutí zde

Nechce se vám k nám, ale chcete nás poznat?

Sledujte nás na Facebooku a čtěte náš blog, anebo nás pozvěte k sobě do školy! Více informací naleznete zde. 

blog hledající smysl >

Navštivte blog, který píší naši studenti a absolventi. Rady do studia i postřehy z běžného (studentského) života >

 PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA   PŘEDNÁŠKU 

Co se u nás učí?

Psychologie

Psychologie na FHS UK vás seznámí s hlavními teoriemi, technikami a základními poznatky z vývojové, sociální, kognitivní, srovnávací a evoluční psychologie a psychologie osobnosti.  Může vás také naučit, jak realizovat svůj vlastní kvantitativní nebo kvalitativní psychologický výzkum, a do řady výzkumů se také můžete jako student zapojit. Pro zájemce o větší proniknutí do disciplíny pak akademičtí a vědečtí pracovníci otevírají řadu specializovaných kurzů rozšiřující základní znalosti např. z oblasti pedagogické a školní psychologie, adiktologie, mezikulturní psychologie, lidské sexuality, neverbální komunikace. V rámci psychologie můžete také studovat kognitivních schopností papoušků šedých. Více informací o výuce psychologie na FHS UK naleznete zde.

 

 • Proč se ve skupině chováme jinak než o samotě? Proč lidé na ulici přihlížejí přepadení, sami ale nezasáhnou?

 • Jaké mechanismy jsou zodpovědné za změny v průběhu našeho života?

 • Chcete nahlédnout pod pokličku empirického výzkumu v evoluční psychologii?

 • Chcete odhalit tajemství lidské sexuality?

Sociokulturní antropologie a etnologie

Sociokulturní antropologie se zabývá studiem člověka v kontextu kultury, tedy takovými aspekty lidství, které jsou naučené, získané. Zaměřuje se například na povahu sociální organizace, směnu a moc, náboženství a symbolické formy ve společnosti, ale v současném globálně propojeném světě také třeba na pohyb lidí, věcí a vědění, na problémy menšin a marginalizace, vytváření hranic a etnické konflikty, materiální kulturu, genderové otázky atd. Paleta zájmů sociokulturní antropologie je široká. Jejím tradičním terénem jsou mimoevropské kultury, ale ve svých současných přístupech se dokáže zabývat jakoukoli oblastí našeho světa. V rámci Studia humanitní vzdělanosti se seznámíte se základními teoriemi oboru, zvládnete etnografickou metodu, naučíte se navrhnout si svůj vlastní antropologický výzkum a dostanete se i do terénu, kde si můžete vše vyzkoušet v praxi. Více informací o studiu sociokulturní antropologie naleznete zde.  

 • Chcete proniknout do studia hudebních světů?

 • Zajímala by vás historie a současnost amerických indiánů?

 • Je město vytvářeno lidmi, nebo jsou lidé formováni městem?

 • Jak funguje lidská identita a loajalita, na jakých principech stojí vyjednávání a prosazování cílů lidí žijících ve společnosti? Proč jsou některá témata, týkající se všech, projednávána, zatímco jiná ne?

Studium jazyků

Výuka jazyků na FHS UK nabízí nejenom množství kurzů obnovující a rozvíjející znalosti cizích jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny),  ale napomáhá i pečovat o projev v mateřském jazyce (Posilování jazykových kompetencí v mateřštině), učí základům překladatelských dovedností (Nácvik anglického překladu), umožňuje osvojit si základy čínštiny, novořečtiny, starořečtiny, hebrejštiny, latiny a norštiny a poskytuje seznámení se s vědou o jazyku obecně (Sociolingvistika, Dějiny písma). Studenti také mohou navštěvovat kurzy vypisované v cizích jazycích (např. Humanitární právo, Sokratovské dialogy v anglické a německém jazyce) a seznámit se se studenty z celého světa (např. Czech Art and Architecture: from the Middle Ages to the 21st Century, Film as a Mirror of History, Ideology, and Individual Freedom a Cross-Cultural Psychology).

 • Co znamená quo vadis?

 • Jaký význam mají moderní anglické zkratky (btw., u2, brb.)?

 • Víte, jak správně napsat čínský znak pro štěstí?

 • Kdy je možné používat vulgarismy?

  

Poznejte fakultu přímo

Přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být studentem FHS. Zúčastněte se jedné z veřejných přednášek, poznejte atmosféru fakulty, popovídejte si se studenty a poznejte vyučující, kteří mají tolik co předat.

Poznejte fakultu přímo

 Historie

Historie se na FHS UK vyučuje v sepětí s ostatními disciplínami humanitních věd od starověku až po soudobé dějiny. Právě proto může nabídnout rozmanitá témata z oblasti politických, náboženských a hospodářských dějin, z dějin obyvatelstva a rodiny nebo z dějin přírodních věd a výtvarného umění. Důraz je kladen na chápání událostí v souvislostech a na způsob, jakým je událost líčena a jak se přitom opírá o historické prameny. Více informací o historii je k dispozici zde.

„…u maturity musíte znát určitou množinu faktů, u přijímací zkoušky na vysokou školu ještě větší množinu, bakalář musí znát zase větší množinu faktů, magistr ještě větší… Někteří z takhle uvažujících historiků si snad myslí, že Kristus u posledního soudu zkouší fakta, protože svět není nic jiného. Ale tohle opravdu nechceme. Nehodnotíme studenta podle toho, kolik faktů si pamatuje.“ Jan Horský

 • Jak se žilo v Čechách za Rakouska-Uherska v 19. století?

 • Proč byla kniha ve středověku tak důležitá? Jak vznikala a jakou měla roli v různých sociálních prostředích?

 • V čem se liší dnešní rodina od té z doby před průmyslovou revolucí? Proč se dříve rodilo o tolik víc dětí než v dnešní době?

 • Jak správně rozlišit pravdivý a fiktivní obraz minulosti?

Sociologie

Studium sociologie se zabývá zkoumáním společenského života a zasazuje ho do širších sociálních a historických procesů. Všímá si způsobu, jak jsou nejenom naše činy, ale i naše myšlení, utvářené společností, ve které žijeme. Zajímá se také o proměnu a vývoj společnosti, např. monitoruje jaké prostředky slouží k zajištění a udržení moci, zkoumá rozložení nerovností ve společnosti, vývoj mezinárodních vztahů nebo proměny institucí naší doby, ať již jde o trh, politiku, univerzity, média nebo rodinu. Zjistěte více zde o výuce sociologie na naší fakultě.

 • Zajímalo by vás, jaká je budoucnost demokracie?

 • Chtěli byste objevit změnu mentality středověkého člověka stojícího na prahu novověku?

 • Jsou příležitosti a odměny ve společnosti spravedlivé? Začínáme skutečně všichni na stejné startovní čáře?

 • Kde se vzala romantická láska? A proč nám přijde divné vzít si někoho pro peníze? 

Filosofie

Studium filosofie na FHS UK poskytuje základní vhled do oboru. Vyučuje se v kontextu s ostatními obory a na pomezí jejich hranic (např. filosofie a psychologie, filosofie a antropologie, filosofie a politologie, filosofie a logiky, filosofie a teorie literatury). Studiem filosofie se můžete naučit, jak si klást otázky a pochopit zvláštní povahu vědění a pravdy. Pokud byste chtěli do filosofie opravdu proniknout, můžete navštěvovat i úzce profilované kurzy, např. fenomenologické, kde vám vyučující přiblíží výsledky svých bádání, anebo nahlížení na tradiční filosofické otázky např. o pravidlech pro vedení rozumu, morálních zásadách, nebo o přirozenosti člověka. Více informací k dispozici zde.

 • Proměňují se lidské hodnoty v dějinách?

 • Co znamená myslet?

 • Je křesťanství morálním náboženstvím?

 • Je svoboda opravdu dobrá bez výjimky pro všechny?

Umění

Studium umění je nepovinné a slouží především k rozvíjení kreativity – nabádá studenty k hledání, chápání a rozvíjení tvořivosti a k získání osobního tvůrčího přístupu. V rámci výuky umění na fakultě si můžete osvojit nejenom praktické dovednosti (např. kreativní psaní, kresbu, malbu, grafiku, grafický design, kaligrafii, hudbu, divadlo, film a video, intermedia, multimédia a digitální média), ale teoretické kurzy vám poskytnou vodítko, jak umění a kulturu analyzovat a jak se případně uplatnit v uměleckém a kulturním provozu (např. teorie a kritika současného výtvarného umění, teorie fotografie, teorie písma, typografie, grafického designu, dějiny a teorie digitálního umění, kurátorství a kulturní politika). Více informací o výuce umění naleznete zde.

 • Chcete se naučit umění kaligrafie?

 • Proč je dnes romantické šampaňské a jahody a nikoli pohřeb či vražda? Je populární kultura v základech romantická?

 • Chcete se pokusit vytvořit krátký dokumentární snímek?

 
 
 
 
 
 
 

A co dál?

Po absolvování bakaláře můžete pokračovat ve studiu jinde nebo u nás v navazujícím magisterském programu. Magisterské studium trvá dva roky a je možné si vybírat jak z úzce specializovaných oborů, tak i z programů zachovávajících si otevřený charakter bakalářského studia. Některé programy se navíc otevírají v cizích jazycích, anebo umožňují absolvovat studium v distanční formě. Momentálně jsou otevřené tyto programy:

kluci.jpg
27908259_10154974208876862_5500481764563
press to zoom
press to zoom
press to zoom
32202683_10155153447716862_1318883438970
press to zoom
Bez názvu
press to zoom
29060358_10155048992581862_8166980793119
press to zoom
28619185_10155015638021862_2802635947049
press to zoom
28514501_10154996534176862_6449439987589
press to zoom
28828536_10155056175891862_1106929813964
press to zoom
1/1
logo.jpg
Kontaktujte nás

Přidejte se do facebookové skupiny pro uchazeče a nebojte se na cokoliv zeptat

Kontaktuje nás

Barbora Zelená

Studijní oddělení FHS UK

Barbora.Zelena@fhs.cuni.cz

+420 251 080 335

 

Identifikátor datové schránky: IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty